Program uroczystości:

10 listopada 2017r. /piątek/

Godz. 8.20 - uroczysta akademia w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu

11 listopada 2017r. /sobota/

Godz. 10.00 - Kościół Parafialny w Białopolu:

- Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków z okazji 80- tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Teremcu

- część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej

Godz.16.00 - Kościół Parafialny w Buśnie:

- Msza Święta w intencji Ojczyzny

13 listopada 2017r. /poniedziałek/

Godz. 8.15 - uroczysta akademia w Publicznej Szkole Podstawowej
w Strzelcach

18 listopada 2017r. /sobota/

Godz. 10.00 - Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu - XIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCIACH

Pro Futuro zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w internetowym konkursie z nagrodami o tematyce niepodległościowej.
Konkurs zamieszczono na stronie:  https://profuturo.gnomio.com.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin POD LIPĄ oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Białopolu zapraszają dzieci, młodzieży i dorosłych na wspólne świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości .Szczegóły na plakacie.

Informujemy, że w dniu 27 października br. zostaną dokonane przelewy rolnikom, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego w 2017 r. Od dnia 27 października br. w kasie Urzędu Gminy w Białopolu będą wypłacane pieniądze rolnikom, którzy nie podali we wnioskach kont bankowych. Prosimy o terminowe zgłaszanie się w kasie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 października 2017r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r. Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30., pod numerem telefonu 261 161 345 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl, spwl.wp.mil.pl.

Informujemy, że 30 listopada 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

W dniu 16.09.2017r. w Maziarni Strzeleckiej odbyła się tradycyjna impreza integracyjna kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Raciborowicach. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole oraz zaproszeni goście: Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Stanisław Janiuk - Zastępca Wójta Gminy Białopole oraz kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 26 września 2017 roku o godz. 12 w świetlicy wiejskiej  we wsi Strzelce - Kolonia odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów wsi Strzelce - Kolonia dokonanego zgodnie z uchwałą Nr 1 podjętą przez uczestników scalenia dnia 27 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z art. 12 wyniki oszacowania gruntów wsi Strzelce - Kolonia zostaną następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni w miejscu organizowanego zebrania.

Informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów na zebraniu w dniu 26 września 2017 roku oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Zastrzeżenia do szacunku gruntów bada powołana w tym celu komisja, która z wynikami swoich ustaleń zapoznaje uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez starostę. W razie utrzymywania się zastrzeżeń do szacunku gruntów, uczestnicy scalenia mogą na tym zebraniu powołać dodatkowy zespół składający się z osób niezainteresowanych, który przedstawi swoja opinię (art. 12 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów).

Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 26 września 2017 roku o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów wsi Białopole dokonanego zgodnie z uchwałą Nr 1 podjętą przez uczestników scalenia dnia 27 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z art. 12 wyniki oszacowania gruntów wsi Białopole zostaną następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni w miejscu organizowanego zebrania.

Informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów na zebraniu w dniu 26 września 2017 roku oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Zastrzeżenia do szacunku gruntów bada powołana w tym celu komisja, która z wynikami swoich ustaleń zapoznaje uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez starostę. W razie utrzymywania się zastrzeżeń do szacunku gruntów, uczestnicy scalenia mogą na tym zebraniu powołać dodatkowy zespół składający się z osób niezainteresowanych, który przedstawi swoja opinię (art. 12 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów).