Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Białopole, w tym przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, OSP oraz samorządów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole  o godz.10.30. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej. DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:
posiadająca obywatelstwo polskie, nie karana sądownie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat, wykształcenie minimum gimnazjalne.

20 listopada uroczyście obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, podjął 7 listopada 2014 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby uświadomić, że dzieci mają swoje prawa i powinny wiedzieć jak z nich korzystać. W Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu, obchody tego święta trwały prawie cały tydzień. Nauczyciele na godzinach wychowawczych przeprowadzali rozmowy na ten temat. Rezultatem tych dyskusji i konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski pt. Moje Prawa były piękne wiersze napisane przez uczniów klas podstawowych i gimnazjum a korytarz został ozdobiony tematycznymi plakatami. 16 listopada Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Roksana Domańska przeprowadziła wywiad z Wójtem Gminy Białopole Henrykiem Maruszewskim, by zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.

W hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu, 24 listopada odbył się II Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą o misjonarzach”. W rozgrywkach organizowanych przez Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej udział wzięło 102 uczestników z 10 szkół, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, który w czasie rozgrywek wyraził nadzieję, że turniej może stać się zalążkiem do odkrywania powołania misyjnego wśród dzieci i młodzieży.

24 listopada 2017 roku mieszkańcy gminy Białopole spotkali się w świetlicy w Raciborowicach Kolonii, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne i w ten sposób uczcić
99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, święto narodowe jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe. Wszyscy obecni na spotkaniu byli jednocześnie widzami i głównymi uczestnikami wydarzenia. Wielopokoleniowo, wspólnie przeżywali historię Polski opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych.

W dniu 10 i 13 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyły się uroczyste akademie z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości, w których uczestniczyła młodzież szkolna i nauczyciele. W dniu 11 listopada w Kościołach Parafialnych w Białopolu i Buśnie zostały odprawione Msze Święte w intencji Ojczyzny, po których odbyły się części artystyczne w wykonaniu młodzieży szkolnej. Sportowym akcentem upamiętniającym Święto Niepodległości był XIII Międzynarodowy Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej zorganizowany 18 listopada 2017 r. w hali sportowej w Białopolu. Organizatorzy Turnieju: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Klub Sportowy „Astra” i Wójt Gminy Leśniowice oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.

W sobotę i niedzielę – 11-12 listopada 2017 r. w Werbkowicach odbył się VII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który skierowany był do zespołów, solistów i duetów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Celem Festiwalu była popularyzacja pieśni i piosenek ludowych naszego regionu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu wokalnego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.
Tradycyjnie w Festiwalu brały udział Zespoły z naszej gminy.