W budżecie gminy na 2017 r. Rada Gminy Białopole zaplanowała asfaltowanie dróg gminnych w Raciborowicach 600 m, w Horeszkowicach 950 m oraz dróg powiatowych Raciborowice – Kurmanów 807 m i Buśno 1584 m. W przetargu na „Przebudowę drogi gminnych” wzięło udział 4 wykonawców. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno cena oferty brutto 268.348,40 zł.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – od dnia 06 kwietnia 2017r wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 722), które ustala następujące:

Działając na podstawie art. 31 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w drugim terminie, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Działając na podstawie art. 31 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w drugim terminie, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Białopolu odbył się Turniej Tenisa Stołowego. 34 zawodników rywalizowało o Wielkanocnego Zająca. Rozgrywki odbywały się pod czujnym okiem ks. Andrzeja Łuszcza, którego wspierała Pani Maria Kurzydłowska.

23 marca 2017 r. Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych obchodziło 10-lecie swojej działalności na terenie gminy Białopole. Miniony okres to dziesięć lat intensywnej pracy na wielu płaszczyznach. Najważniejsze obszary działań Stowarzyszenia, w których możemy się pochwalić wymiernymi i trwałymi rezultatami to: wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców naszej gminy, wspieranie rozwoju edukacji, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, podtrzymywanie tradycji regionalnej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i działalności charytatywnej, działania proekologiczne oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, promowanie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dniu 22 marca 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Hubert Wawrynek reprezentant naszej gminy w kategorii szkoła podstawowa zajął bardzo dobre III miejsce, natomiast uczennica Patrycja Wilgos reprezentująca gimnazjum wygrała turniej zajmując I miejsce a tym samym będzie reprezentować powiat chełmski na szczeblu wojewódzkim w Lublinie .

Informujemy, że 28 marca 2017 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Informacja z realizacji podatków i opłat oraz analiza powstałych zaległości.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W Zespole Szkół w Białopolu w dniu 20.03.2017 r. odbyło się spotkanie wykładowców z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie z całą społecznością szkolną. Poruszany przez prowadzących temat „Niebezpieczeństwo w sieci” jest bardzo aktualny w obecnych czasach i dotyczy coraz młodszego pokolenia.
Internet stał się częścią życia każdego z nas. Dzieci i młodzież mają do niego powszechny dostęp. Najmłodsi komunikują się z rówieśnikami korzystając z tabletów, smartfonów czy komputerów, ale niestety mogą to być narzędzia przemocy w Internecie.