W dniu 04.06.2017 r. na zbiorniku wodnym w Buśnie – Gmina Białopole w ramach Dnia Dziecka - tradycyjnie odbyły się Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie Sportowym dla dzieci, które rozegrano metodą spławikową systemem dwutorowym. W zawodach wzięło udział 16 dzieci. Organizatorami byli: Koło Wędkarskie „KARAŚ” w Białopolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej", Grupa Rowerowa ODNOWA - Chełm oraz Wójtowie Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, serdecznie zapraszają do udziału w II Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym "Malowniczy Wschód", który odbędzie się już 24 czerwca 2017 roku. Punkty startowe zlokalizowane będą na terenie 8 partnerskich gmin oraz w Mieście Chełm. Meta Rajdu usytuowana została nad Zalewem "Maczuły" w miejscowości Horodysko w gm. Leśniowice.

Uczeń kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu- Hubert Wawrynek- został laureatem Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów kl. IV- VI. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych i twórczego myślenia, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i literackiej. Uczeń wykazał się doskonałą znajomością ośmiu lektur: ,,Ten obcy”, ,,Tajemniczy ogród”, ,,Ania z Zielonego Wzgórza”, ,,Akademia Pana Kleksa”, ,,Bracia Lwie Serce”, ,,Chłopcy z Placu Broni”, ,,Lew, Czarownica i stara szafa”, ,,Szatan z siódmej klasy”. Uczeń kl. IV a reprezentuje nieliczne grono osób, które uwielbia czytanie. Literatura dla niego to realizacja słów Wisławy Szymborskiej: ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”.

Uczennica kl. II Publicznego Gimnazjum w Białopolu– Daria Jurczuk – zdobyła wyróżnienie w III Edycji Międzynarodowego Konkursu „ Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”. Wzięli w nim udział reprezentanci Polski, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Białorusi, Kazachstanu i Litwy. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy literackiej lub plastycznej, odzwierciedlającej postać, osobowość i misję bł. Bolesławy, poprzez pryzmat dowolnie wybranych scen z Jej życia i działalności. Daria napisała przepiękną modlitwę skierowaną do bł. Bolesławy Lament. Jej praca została wyróżniona przez komisję konkursową.

W dniu 01.06.2017r. przez Gminę Białopole przejechał 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko Ukraińskiej. Trasa wyścigu IV etapu poprowadziła  drogą krajową nr 74 przez miejscowości: Miączyn, Hrubieszów, Białopole, Chełm, Siennica Różana, Stara Wieś, Skierbieszów i Zamość. IV etap na starcie zgromadził 76 kolarzy „Orlik” z 16 ekip z Polski, Ukrainy i Białorusi. Pierwszych zawodników walczących o punkty na Lotnej Premii, która była wyznaczona w Białopolu ujrzeliśmy ok. godziny 11.40.

W dniach 27 - 28. 05. 2017 r. w Werbkowicach odbył się VII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej. Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży gminę Białopole w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór  „Jasnoniebieska" i   ,"Jest na świecie miłość”,  zajął I miejsce, otrzymał nagrodę pieniężną, puchar i dyplom, również Patrycja Wilgos, zaśpiewała pieśni: „AVE Maria Jasnogórska” i „Golgoto”.

Zarząd Koła Wędkarskiego PZW „KARAŚ” i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu serdecznie zapraszają dzieci oraz młodzież do lat 16, z okazji „Dnia Dziecka” na Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie Sportowym metodą spławikową na zbiorniku „Glinianki” w Buśnie dnia 4 czerwca 2017r. Zbiórka uczestników o godz. 7.00. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, a dla wszystkich uczestników upominki. Dzieci biorą udział w zawodach obowiązkowo z opiekunem. Po zawodach zapraszamy na grillową kiełbaskę. Zapisy do dnia 2 czerwca pod nr. tel. 887923714 oraz 781197461.

Informujemy, że 8 czerwca 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i gminy Huszcza”.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

61. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko Ukraińskiej w dniu 1 czerwca br. będzie przebiegać przez Gminę Białopole. Na trasie IV etapu lotna premia została umiejscowiona przy  Urzędzie Gminy na trasie Hrubieszów - Chełm. Orientacyjny czas przyjazdu kolarzy przewidywany jest na  godzinę 11.52. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków kolarstwa.