Sport

W gminie funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy "SKORPION”, zrzeszający młodych zapaśników oraz Gminny Klub Sportowy "UNIA" Białopole, który posiada dwie sekcje:

- sekcja piłki nożnej – liczy 55 zawodników w kategorii: orlik, młodzik występujący w Chełmskiej Lidze Młodzików i drużyna
  seniorów grająca w Chełmskiej Klasie Okręgowej.
- sekcja szachowa – liczy 18 zawodników w kategorii senior, junior.

W listopadzie 2012 roku zakończono prace przy modernizacji stadionu piłkarskiego w Białopolu. Inwestycja dofinansowana była środkami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. W miejscu dawnego boiska do piłki nożnej powstało nowe, posiadające drenaż. Wykonano ogrodzenie płyty boiska, wybudowano przejścia i trybuny z 320 siedziskami dla widzów, zamontowano bramki, wiaty dla zawodników rezerwowych oraz piłkochwyty za bramkami. Obok płyty boiska powstał nowoczesny budynek, w którym mieszczą się szatnie z łazienkami dla dwóch drużyn piłkarskich i sędziów, toalety dla widzów, pomieszczenie gospodarcze oraz magazynek na sprzęt sportowy. Cały obiekt wyposażony jest w urządzenia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się 25 sierpnia 2013 r. rozegraniem meczu piłkarskiego klasy okręgowej seniorów pomiędzy drużynami GKS „UNIA” Białopole kontra GKS „GRANICA” Dorohusk. Klub dysponuje także boiskiem zastępczym do piłki nożnej z weryfikacją CHOZPN o wym. 92 x 60 m.

Image
 Wszystkim mieszkańcom gminy służy oddana do użytku we wrześniu 2006 r. sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Białopolu, która wyposażona jest również w siłownię. Obok budynku sali znajdują się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej do siatkówki, koszykówki i kort tenisowy oraz boisko ziemne do piłki ręcznej.

Image


Z obiektów sportowych korzystają mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich, a także członkowie wszystkich sekcji GKS „UNIA” Białopole oraz sekcji zapaśniczej UKS „SKORPION”. W okresie zimowym na sali rozgrywane są turnieje piłkarskie, szachowe i tenisa stołowego na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym. Odbywają się także zajęcia treningowe wszystkich sekcji piłki nożnej.
Kultura
Organizacją wszelkich zamierzeń kulturalnych w Gminie Białopole zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury utworzony w 2001 r. z połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Białopole i Wiejskiego Domu Kultury w Horeszkowicach.

Przy organizacji imprez GOK współpracuje m.in. z Wójtem i Radą Gminy Białopole, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, miejscowymi szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Gminnym OSP, Gminnym Kołem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Związkami Wyznaniowymi, Starostwem Powiatowym, Chełmską Biblioteką Publiczną, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Chełmskim Domem Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Chełmskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej oraz miejscowymi zakładami pracy.

Trwały ślad lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń pozostawiają ludowi artyści i twórcy, którzy wzbogacają naszą kulturę od zawsze. Na terenie gminy z serca i ochoty swoją pasję upowszechniania ludowej muzyki i śpiewu realizują amatorskie zespoły: “Borowianki” z Raciborowic - Kolonii oraz “Metamorfoza” z Białopola.


ImageImage
Duży wpływ na kultywowanie tradycji kulturalnych mają miejscowi twórcy ludowi, których piękne i bardzo pracochłonne prace służą do organizowania wystaw przy różnych uroczystościach, są to hafty, robótki na drutach i szydełku, wyroby ze słomy, pisanki.
W naszym środowisku również Biblioteka spełnia bardzo ważną rolę. Oprócz gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępnia zbiorów bibliotecznych, pełni również funkcję instytucji o uniwersalnym charakterze. Zaspokaja potrzeby użytkowników w szerokim zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, wspiera procesy zdobywania wiedzy oraz realizuje różne formy pracy kulturalnej. Księgozbiór biblioteki jest dosyć bogaty i różnorodny, obejmuje zarówno literaturę popularnonaukową, beletrystykę oraz literaturę dla dzieci. W Bibliotece jest do wykorzystania 11 tytułów prasy, wydzielony jest kącik o Unii Europejskiej i Zbiory regionalne. Prowadzona jest Teczka wycinków z prasy dotyczących Gminy Białopole. Jest też Punkt Informacji Turystycznej. W Gminnej Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Internetowa, gdzie znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których bezpłatnie mogą korzystać wszyscy użytkownicy.


Image