lub_mapa.gif

Gmina Białopole leży we wschodniej części pow. chełmskiego i zajmuje powierzchnię 104 km2. W skład gminy wchodzi 13 sołectw i liczy ona ok. 3500 mieszkańców. Przebiega przez nią droga krajowa Lublin - Zosin. Odległość od Chełma wynosi 25 km, a od Lublina 100 km. Białopole to gmina typowo rolnicza, gdzie uprawia się buraki cukrowe, pszenicę i hoduje bydło. Prowadzi tu działalność kilka zakładów pracy o profilu spółdzielczym i prywatnym. Istnieje szereg obiektów do zagospodarowania, nadających się do wykorzystania pod działalność wytwórczą w różnej branży i działalność magazynowo - handlową. Są tu też atrakcyjne tereny pod bazę turystyczno - wypoczynkową. Rolnicy chętnie mogliby podjąć współpracę w zakresie dostawy różnych pod względem gatunku i asortymentu płodów rolnych. Gmina widzi szansę w rozwoju agroturystyki i bazy turystyczno - wypoczynkowej.

 

 

herb1.jpg

 

Gminna oświata oparta jest o Zespół Szkół w Białopolu, 1 szkołę podstawową.

 

Życie kulturalne gminy oparte jest o działalność Gminnego Ośrodka Kultury w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka z filiami i Wiejski Dom Kultury. Żywą działalność prowadzą dwa zespoły folklorystyczne muzyczno - śpiewacze. Mogą pochwalić się rozlicznymi nagrodami rangi krajowej.

 

Widząc szansę dla gminy w rozwoju agroturystyki oraz mając na względzie polepszenie bytu mieszkańców, przystąpiono do poprawy infrastruktury terenu gminy. Utwardzono w każdej miejscowości nawierzchnię dróg, doprowadzono do ok. 98 % gospodarstw wodociąg, wybudowano oczyszczalnię ścieków wraz z odcinkiem sieci sanitarnej. W najbliższej przyszłości planuje się podjęcie zagospodarowania istniejących akwenów wodnych na cele wypoczynkowe oraz budowę dużego zalewu.

 

Za rozwojem turystyki przemawia istnienie szeregu zabytków architektury i przyrody: zerowej klasy pałac Zamoyskich, dwa zespoły dworskie, budynek byłej cerkwi, stara kuźnia i barokowy kościół w Buśnie.

 

Atrakcjami przyrody są rezerwat z siedliskiem orlika krzykliwego, park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu z unikalnymi przykładami fauny. W najbliższej przyszłości gmina planuje skierować swoje wysiłki na generalną poprawę stanu nawierzchni dróg.
Rys historyczny

 

Pierwszą wzmiankę o nazwie siedziby gminy znaleziono w literaturze z l połowy XV wieku. Nawiązuje ona od opisanego widoku okolicznego wzniesienia, usłanego trupami rycerzy krzyżackich po klęsce z wyznawcami islamu w trakcie jednej z wypraw krzyżowych. Należy jednak przypuszczać, że mianem Białe Pole określano widok samego wzniesienia, którego gleba składała się z margla i białej gliny. Z najnowszej historii wynika, że Białopole było siedzibą gminy od czasów sanacji - z krótką przerwą w okresie okupacji hitlerowskiej. Praw miejskich Białopole nigdy nie posiadało.