Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kicin