Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie ogłasza przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Białopole.

 

Treści ogłoszeń dostępne są pod adresem https://ugbialopole.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D3739