Dwanaścioro uczniów klas VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie ,,Orzeł Ortograficzny”. Konkurs rozwijał zainteresowania językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa narodowego, urozmaicił program zajęć, stanowił cenne rozszerzenie programu nauczania, jednocześnie popularyzował naukę przez zabawę.

Dał możliwość porównania poziomu wiedzy z rówieśnikami z terenu całej Polski.
Wyniki naszej dwunastoosobowej reprezentacji stanowią prawdziwe powody do dumy. Zmierzyli się oni z trudnym i wymagającym szczegółowej wiedzy i umiejętności testem z zakresu ortografii. Uczniowie wykazali szczególne zainteresowanie przedmiotem, zaangażowanie w naukę i ambicję.
I miejsce w kraju uzyskała Julia Ilasz, zaś na III miejscu uplasował się Kacper Gałczyński, VII miejsce zajęła Noemi Słyk, zaś IX- Emilia Babiniec i Iga Waszyńska.
Wymienieni uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do X, otrzymali prestiżowy tytuł "Orzeł Ortografii” wraz z dyplomem laureata konkursu, zaś pozostałym uczestnikom przyznano imienny dyplom uznania.
Uczniów do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza. Polska ortografia dla wielu naszych uczniów nie ma tajemnic, zaś odniesiony sukces jest potwierdzeniem ich zdolności oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.