Dwoje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu odniosło duży sukces w VII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny".

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o życiu i dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego, propagowanie głoszonych przez niego wartości i odniesienie ich do czasów współczesnych. W konkursie wzięli udział uczniowie z całej Polski, a wśród nich z powodzeniem uczniowie naszej szkoły. Za pracę literacką na temat działalności oświatowej ks. Stanisława Konarskiego Zosia Tarnawska z klasy 8 zajęła II miejsce, drugi nagrodzony - Dawid Chmielewski z klasy VI został wyróżniony za prezentację multimedialną przedstawiającą postać tego wybitnego Polaka.
Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka historii pani Wioletta Lachowska.