Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych organizuje już po raz kolejny Grę Terenową "Majorowi Kossakowi z odsieczą". Odnosi się ona do wydarzeń z wojny polsko–bolszewickiej z 1920r., które rozgrywały się  w Lasach Strzeleckich,  opisanych we wspomnieniach mjra Tadeusza Kossaka i do związanego z nimi miejsca - pałacyku myśliwskiego Zamoyskich w Maziarni.

Gra zostanie rozegrana 19 października br. w Maziarni Strzeleckiej (rozpoczęcie: godz. 10.00). Jej uczestnicy, podzieleni na szwadrony, będą ze sobą rywalizować w wykonywaniu zadań, idąc z odsieczą walczącemu z bolszewikami majorowi Tadeuszowi Kossakowi.

Grę zakończy ułański piknik historyczny pod pałacykiem myśliwskim Zamoyskich w Maziarni z udziałem Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Konia i Kawalerii Polskiej, które zaprezentuje m.in. pokaz ujeżdżania, musztry,  władania lancą konno, władania szablą konno itp. Impreza, która ma charakter nieodpłatny, będzie okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu w atmosferze integracji i wspólnej zabawy.

W związku z powyższym Pro Futuro zaprasza mieszkańców naszej gminy i okolic do udziału w Grze. Zgłoszenie i regulamin Gry do pobrania poniżej.

 Ponieważ organizatorzy zamierzają ubezpieczyć uczestników Gry, zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 16-go października 2019 r.

 Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy profuturo@op.pl lub za pośrednictwem strony Pro Futuro na Facebooku, lub telefonicznie (tel. 694700289).

 

Plakat Gry     

Regulamin

Zgłoszenie