Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole. Treść ogłoszenia oraz wykaz działek dostępne są pod adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole w pok. nr 15, tel. (82) 568 22 15.