1.      SEKRETARZ GMINY
-            Waldemar Szykuła, tel. 082 568-22-04
 
2.      SKARBNIK GMINY
-            Anna Prucnal, tel. 082 568-22-39
 
3.      STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
-            Stanisław Janiuk, tel. 082 568-22-15
 
4.      STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
-            Anna Pąk, tel. 082 568-22-15
5.      STANOWISKO DS. GOSPODARKI ZIEMIĄ, MIENIEM KOMUNALNYM I OGÓLNO-ROLNYCH
-            Mirosław Świetlicki, tel. 082 568-22-15
 
6.      STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
-            Edyta Krzewska, tel. 082 568-22-15
 
7.      STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
-            Magdalena Kapluk, tel. 082 568-26-17
 
8.  STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ KASY URZĘDU
-            Grażyna Łój, tel. 082 568-26-17
 
9.  STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I INFORMATYKI URZĘDU
-            Maurycy Kuźnicki, tel. 082 568-26-17
 
10.  STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNICH I KADR
-            Jolanta Masłowska, tel. 082 568-22-04
 
11.  STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I OŚWIATY
-            Janina Lewandowska, tel. 082 568-22-39
 
12.  STANOWISKO DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
-            Mirosława Kramek, tel. 082 568-26-17
 
13.  STANOWISKO PRACY DS. OBRONNYCH, P.POŻAROWYCH
        I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
-            Krystyna Maleszyk, tel. 082 568-22-15
 
14.  URZĄD STANU CYWILNEGO
 -            Jolanta Masłowska, tel. 082 568-22-04

15.  STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 -            Dorota Śliwa, tel. 082 568-26-17 

16.  STANOWISKO PRACY DS. INFORMATYKI I PROMOCJI
 -            Dariusz Pikora, tel. 082 568-24-39