KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


1. Wiesława Kawka – Przewodnicząca
2. Andrzej Bazylewicz
3. Kazimierz Ciężki
4. Janina Kidyba
5. Artur Łukaszewski


KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA

1. Henryk Staniszewski – Przewodniczący
2. Leszek Goszczyński
3. Wiesław Napora
4. Mieczysław Niedźwiedzki
5. Adam TkaczykKOMISJA REWIZYJNA

1. Henryk Krasa– Przewodniczący
2. Krzysztof Cyc
3. Władysław Kowalczyk
4. Krasnowski Mariusz