W dniu 11.05.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

Głównym organizatorem było Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białopolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W imprezie uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Białopole –  Stanisław Janiuk, Radny Powiatowy – Andrzej Zając, Radny i Sołtys
z Białopola – Mariusz Kamiński, Radny z Kurmanowa – Ryszard Daniluk, przedstawiciele z miejscowych instytucji i zakładów pracy oraz emeryci
i renciści.  Po powitaniu zaproszonych gości, oprócz życzeń dla wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dedykowane były też dla nich piosenki
w wykonaniu Patrycji Wilgos z Białopola.

Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek
oraz do wspólnej  zabawy.