16 maja 2019r. w Publicznej Szkole podstawowej w Białopolu  odbył się XIX Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. Wzięło wnim udział 24 uczniów klas V  z 13 szkół podstawowych powiatu chełmskiego.

            Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa  w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wanda Koza, Wioletta Lachowska-  nauczycielki miejscowej szkoły.

            Laureatami konkursu zostali: I miejsce- Izabela Gierczak  z SP w Okszowie ( opiekun Anna Popek), II miejsce- Aleksandra Brzyszko  z SP w Rejowcu ( opiekun Joanna Gozdecka), III miejsce- Karol Być  z SP w Wojsławicach Kolonii ( opiekun Ewa Koler).

Ponadto wyróżnienia otrzymali: Sofia Hrushynets z PSP w Strzelcach ( opiekun Adam Albiniak), Maria Gajur z SP w Dorohusku ( opiekun Urszula Gajewska), Lena Palonka z SP w Rejowcu ( opiekun Joanna Gozdecka), Dagmara Chwedyna z PSP w Strzelcach ( opiekun Adam Albiniak), Aleksandra Burak z SP w Okszowie ( opiekun Anna Popek), Agnieszka Wilczyńska z SP w Żółtańcach ( opiekun Katarzyna Olszewska), Oliwia Bitner i Florentyna Kaczyńska z SP w Białopolu ( opiekun Diana Olejniczak).

           

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział, laureaci patery, wyróżnieni statuetki, pozostali uczniowie okolicznościowe medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie.

Urozmaiceniem dla uczestników konkursu było przedstawienie teatralne o tematyce mitologicznej przygotowane przez uczniów kl. V wraz z wychowawczynią Dianą Olejniczak.