W sobotę 11 maja 2019 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został IX Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2019. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej.

Gminę Białopole w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem reprezentowały zespoły: „Remedium” z Białopola, który zajął II miejsce, otrzymał dyplom i  puchar ufundowany przez organizatorów oraz „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii i „Flowers” z Białopola.

 23:50:50