Informujemy, że 5 lipca 2018 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białopole do Stowarzyszenia Polska Izba Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywnej Energetyki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Buśno.
- Informacja z przebiegu realizacji inwestycji gminnych.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.