Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białopole https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=8038