Drukuj

10 czerwca 2018 r. na stadionie w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Horeszkowic. Konkurencje oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Wojciecha Chudoby. Strażakom kibicowała  licznie zgromadzona publiczność oraz przybyli goście: bryg. Zbigniew Raźniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego i jednocześnie Skarbnik ZOG ZOSP RP Białopolu, Wacław Nafalski – Prezes ZOG ZOSP RP w Białopolu, Andrzej Rusak - Komendant Gminny ZOSP RP w Białopolu i Członek ZOP ZOSP RP w Chełmie, Waldemar Szykuła – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Białopolu i Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z  Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy i Henrykiem Maruszewskim – Wójtem Gminy.

Zawody rozegrano w dwóch  konkurencjach:
- ćwiczenie bojowe
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
 W klasyfikacji generalnej zawodów poszczególne jednostki zajęły następujące miejsca:
1. OSP Horeszkowice z wynikiem   98,03 pkt
2. OSP Białopole z wynikiem 103,54 pkt
3. OSP Strzelce z wynikiem 114,41 pkt
4. OSP Buśno z wynikiem 114,88 pkt
5. OSP Teresin z wynikiem 120,69 pkt
6. OSP Raciborowice – Kolonia z wynikiem  121,13 pkt
7. OSP Kurmanów z wynikiem 125,31 pkt
1. MDP Horeszkowice z wynikiem   98,03 pkt
Prezentacja sekcji ćwiczącej w zakresie musztry:
(punktacja nie wliczana do klasyfikacji ogólnej zawodów)
1. miejsce Białopole
2. miejsce Buśno , Horeszkowice
3. miejsce Strzelce
Szczególne wyróżnienie dla MDP Horeszkowice

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, a drużyna OSP Horeszkowice za zajęcie I miejsca otrzymała puchar Wójta Gminy Białopole. Jako drużyna zwycięska ubiegłorocznych zawodów powiatowych będzie reprezentowała powiat chełmski na zawodach szczebla wojewódzkiego 24 czerwca 2018r. organizowanych w Krasnymstawie.