Daria Jurczuk, uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum w Białopolu została laureatką w X edycji Rejonowego Konkursu ,,Z bliska i z daleka’’ popularyzującego twórczość pisarzy i poetów polskich oraz postawę obywatelską wśród młodzieży. Turniej odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Motywem przewodnim konkursu recytatorskiego było przysłowie arabskie -  „Dzieci są skrzydłami człowieka”. Uczennica wykazując duży kunszt recytatorski zaprezentowała dwa utwory poetyckie ,,Wywiad z dzieckiem” Wisławy Szymborskiej oraz ,, Ze wszystkich najmniejszy” Vincenta Aleixandrea.
Darię do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.