W dniach 12 - 13.05. 2018 r. w Werbkowicach odbył się  VIII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej.  Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży  gminę Białopole  w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór pt. „Matko ludzkiej nadziei” i „Matko ty weź”, zajął I miejsce, otrzymał nagrodę pieniężną, statuetkę i dyplom. Natomiast w drugim dniu wystąpił zespół:  „Remedium” z Białopola, zaśpiewał „Śladami Maryi” oraz „Zaufaj bez reszty Maryi”, otrzymał wyróżnienie.