17 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas V  z 11 szkół podstawowych powiatu chełmskiego. Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wioletta Lachowska, Wanda Koza, nauczycielki miejscowej szkoły.

 Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Hubert Wawrynek z PSP w Białopolu (opiekun Wanda Koza), II miejsce – Martyna Muła z SP w Czerniejowie  (opiekun Stanisława Nafalska), III miejsce – Hubert Pyzik z SP w Wierzbicy (opiekun Marzena Kucharska). Ponadto wyróżnienia otrzymali: Kornelia Dowierciał z PSP w Strzelcach ( opiekun Adam Albiniak), Maja Wróbel z SP w Żółtańcach (opiekun Małgorzata Łobejko ), Julia Jakubowicz i Adrian Mazur z SP w Święcicy ( opiekun Urszula Bartniczuk), Emil Cacała z PSP w Białopolu (opiekun Wanda Koza).

 Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy za udział, zaś nauczyciele przygotowujący uczestników do mitologicznych zmagań pendrive. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Chełmie. Miłym urozmaiceniem dla uczestników  i opiekunów konkursu było przedstawienie teatralne ,, Puszka Pandory” przygotowane przez uczniów ze Szkolnego Koła Teatralnego ,, Magia” z kl. V a, którym opiekuje się Wanda Koza.