XVI Przegląd Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 24 maja 2018r rozpocznie uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej  Częstochowskiej w Białopolu o godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu od godz. 10.00. Organizatorami przeglądu są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Białopolu, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

Celem konkursu jest upowszechnianie pieśni o tematyce maryjnej, propagowanie wartości moralnych i kształtowanie wrażliwości duchowej, a także promocja talentu. W konkursie mogą uczestniczyć schole parafialne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego i miasta Chełma oraz dekanatu  Hrubieszów – Północ. Eliminacje konkursowe odbędą się w kategorii zespoły muzyczne i soliści  w 4 grupach wiekowych. W danej grupie wiekowej szkoła lub parafia może wystawić jedną reprezentację. Uczestnicy prezentują dwa utwory o tematyce maryjnej, w przypadku dużej liczby uczestników zespoły i soliści prezentują tylko 3 zwrotki wybranej pieśni..  Zgłoszenia uczestników należy przesłać  do 18 maja 2018 r. na adres:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, ul. Żołnierzy I AWP 35, 22-135 Białopole tel./fax 82 568 22 19 e-mail: zespolszkol_bialopole [AT] op [DOT] pl