W sobotę 5 maja 2018 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2018. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej. Gminę Białopole w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem reprezentowały zespoły: „Remedium” z Białopola, który zajął III miejsce, otrzymał dyplom i  puchar ufundowany przez organizatorów oraz „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii. Zespół otrzymał wyróżnienie.