W dniu  28.04.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Głównym organizatorem było Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białopolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W imprezie uczestniczyli: Główna Księgowa Oddziału Okręgowego PZERiI -Barbara Mikołajczyk wraz z Ryszardem Dziewulskim, Wójt Gminy Białopole –  Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Wilgos, przedstawiciele z miejscowych instytucji i zakładów pracy oraz emeryci i renciści.  Po powitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącą Gminnego Koła Danutę Duda, Wójt Gminy Białopole oraz Przewodniczący Rady Gminy Białopole, Przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce w Maziarni Strzeleckiej złożyli życzenia dla wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Oprócz pięknych życzeń, dedykowane były piosenki w wykonaniu Patrycji Wilgos oraz nowo powstałego zespołu „REMEDIUM” z Białopola. Podczas spotkania uroczyście nadano nazwę dla zespołu. Chrzestnymi zostali Radna Rady Gminy Białopole – Wiesława Kawka oraz Przewodniczący Rady Gminy -  Waldemar Wilgos, którzy zostali poproszeni do pokrojenia tradycyjnego tortu. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do wspólnej  zabawy.