Informujemy, że 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

- Zaopiniowanie planów organizacji szkół na rok szkolny 2018/2019.

- Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Białopole na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- Informacja z realizacji podatku rolnego i od nieruchomości za 2017 r.

- Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.