A P E L

DO LUDZI DOBREJ WOLI

O POMOC DLA POGORZELCÓW

W dniu 21 lipca br. w wyniku uderzenia pioruna uległa spaleniu stodoła z zapasem siana dla bydła

oraz znajdujący się w niej sprzęt rolniczy (ciągniki, kombajn buraczany i prasa rolująca).

W wyniku zdarzenia rodzina straciła dobytek całego życia. Wójt Gminy Białopole zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową na rzecz pogorzelców.

 

SZANOWNI DOBROCZYŃCY!!!

Rodzinie potrzebne są środki finansowe na odbudowę budynku i zakup sprzętu rolniczego.

Osoby, które chciałyby wesprzeć rodzinę finansowo mogą

dokonać wpłaty na konto pogorzelców:

 

BS Białopole: 91 8202 0006 2001 0001 9507 0001

z dopiskiem „Pomoc dla Pogorzelców”

 

Nie bądźmy obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Bardzo liczymy na Państwa ofiarność.

 

 

Wójt Gminy Białopole

/-/ Henryk Maruszewski