Drukuj

Gmina Białopole zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na planowanym do realizacji zadaniu pn. "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Białopole"