Drukuj

Gmina Białopole zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na planowanym do realizacji zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm. Białopole"