W dniu 14.12.2017r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole. W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos. Tematem spotkania było omówienie spraw bieżących, dotyczących działalności KGW, a w szczególności organizacji VII Spotkania Opłatkowego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole, które  zaplanowano na dzień 19 stycznia 2018 r. w  Teremcu.

Ponadto zaplanowano organizację głównych uroczystości gminnych z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych z naszej Gminy na 2018r., są to:
- Święte Wieczory w Strzelcach,
- Dzień Babci i Dziadka w Teresinie,
- Jubileusz Zespołu „Borowianki’ z Raciborowic- Kolonii,
- Dzień Matki i Dziecka,
- Święto Kwitnącej Lipy w Teresinie,
- Gminne Święto Plonów,
- Spotkanie integracyjne kobiet z terenu Gminy Białopole .