Informujemy, że 23 listopada 2018 r. o godzinie 11°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Gminy Białopole VIII kadencji, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
3.    Złożenie ślubowania przez radnych.
4.    Stwierdzenie kworum.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
7.    Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
8.    Wręczenie zaświadczenia wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania.
9.    Wolne wnioski.
10.   Zakończenie obrad sesji.

18 listopada w Raciborowicach Kolonii odbył się Festiwal DŻWIĘKI I BRZMIENIA, który wspólnie z paniami z KGW w Raciborowicach Kolonii zorganizowało Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych.  Na imprezę zaproszono mieszkańców, przedstawicieli władz, instytucji kultury, sponsorów, sympatyków zespołów i muzykujących rodzin. Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania nagrania pieśni śpiewanej przez pana Edwarda Wilgosa, osobę, która na trwałe zapisała w tradycji wspólnego muzykowania w naszej okolicy.

W tym roku 100 rocznica odzyskania Niepodległości była świętowana wraz z Jubileuszem 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurmanowie. Uroczystość odbyła się w dniu 11 listopada br. Msza Św. w intencji  Ojczyzny i Strażaków w kościele parafialnym w Buśnie rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzież szkolna  zrzeszona w Zespole „Tęcza” Święto Niepodległości uczciła patriotycznym występem artystycznym.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych z Białopola organizuje w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2018. Etnopolska  Festiwal DŹWIĘKI I BRZMIENIA. Muzyczne tradycje Białopola i okolic.  Odbędzie się on 18 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Kolonii. (początek: godz. 15.00). Impreza posłuży popularyzowaniu lokalnego folkloru i muzyki wsi, kultywowaniu lokalnej tradycji muzykujących rodzin i zespołów śpiewaczych, promowaniu ich talentów oraz integrowaniu międzypokoleniowej społeczności lokalnej poprzez dostarczenie okazji do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

Informujemy, że 9 listopada 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białopole.
- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wojsławice.
- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Przedstawienie raportu o stanie oświaty gminnej.
- Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

Informujemy, że w dniu 29 października br. zostaną dokonane przelewy rolnikom, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego w 2018 r. Od dnia 29 października br. w kasie Urzędu Gminy w Białopolu będą wypłacane pieniądze rolnikom, którzy nie podali we wnioskach kont bankowych. Prosimy o terminowe zgłaszanie się w kasie.

Zespół „Tęcza” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu i  Strzelcach 11 października  2018roku obchodził Jubileusz 10-lecia istnienia. Opiekunami zespołu są: Beata Rondoś-Krasnowska, Barbara Skwarek i Krzysztof Krasuski. Zespół powstał dzięki Poakcesyjnemu Programowi  Wspierania Obszarów Wiejskich, w ramach którego w gminie Białopole  realizowany był projekt "Moja mała ojczyzna - dziedzictwo kulturowe regionu". Przez te 10 lat zespół miał wiele występów. Uświetniał uroczystości gminne, szkolne, parafialne, koncerty charytatywne. Reprezentował szkołę i  gminę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim odnosząc liczne sukcesy.  Ogółem w zespole tańczy i śpiewa 46 osób. Zespół dzieli się na dwie grupy: lubelską i krakowską. Jubileusz Zespołu „Tęcza” rozpoczął się akcentem patriotycznym w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Klasa VI b zaprezentowała „Taniec Flagi”, a pan Józef Ciszewski – artysta ludowy naszej gminy odczytał swój  wiersz „Flaga”. Następnie radni pod przewodnictwem Pana Wójta rozdali wszystkim obecnym na uroczystości flagi.

W dniu 11 października 2018 r. na hali sportowej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 24 par małżeńskich z terenu gminy Białopole połączona z jubileuszem zespołu „Tęcza”. Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni: Państwo Danuta i Stanisław Bartoszewscy z Buśna, Marianna i Ryszard Bas z Białopola, Zuzanna i Władysław Biniaszewscy z Buśna, Jadwiga i Zygmunt Broniccy z Białopola, Jadwiga i Zdzisław Chabernal z Kurmanowa, Elżbieta i Tadeusz Chomiak ze Strzelec, Teresa i Tadeusz Dębiak ze Strzelec, Maria i Lucjan Domańscy z Białopola, Władysława i Marian Fedec z Horeszkowic, Maria i Czesław Grybienko z Raciborowic, Maria i Czesław Jonaszek ze Strzelec, Irena i Zbigniew Kamińscy z Buśna, Józefa i Krzysztof Kołodziejczyk ze Strzelec, Teresa i Henryk Krzywonos z Kicina, Anna i Włodzimierz Kuształo z Teresina, Barbara i Aleksander Małek z Białopola, Wiesława i Józef Mazur z Teresina, Zofia i Henryk Mielniczuk ze Strzelec, Maria i Stanisław Mrozowscy z Raciborowic-Kolonii, Anna i Ryszard Pietraszek z Raciborowic-Kolonii, Lucyna i Marian Rondoś z Białopola, Maria i Ryszard Sapko ze Strzelec, Leokadia i Bolesław Tomala z Białopola oraz Krystyna i Tadeusz Tor z Raciborowic-Kolonii.